prenoćište kuća

Dana 02. ožujka 2016. godine  u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna ulica 6, Varaždin, s početkom u 13,00 sati održana je redovna godišnja skupština Udruge.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZA 2015.

PLAN RADA ZA 2016.