prenoćište kuća

Dana 14.prosinca 2017.godine s početkom u 14 sati u prostorijama Udruge "Novi put" Varaždin, Vodnikova 6,Varaždin održana je redovna godišnja skupština Udruge.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017.

PLAN RADA ZA 2018.