prenoćište kuća

Dana 29.06.2018. godine u prostorijama Udruge „Novi put“ Varaždin, Vodnikova 6, s početkom u 14:00 sati održana je REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE “NOVI PUT“, VARAŽDIN.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. godinu