prenoćište kuća

Dana 17.12.2018. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Varaždin, Nazorova 22, Varaždin je s početkom u 13:00 sati održana redovna skupština Udruge Novi put. 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. godinu

PLAN RADA ZA 2019. godinu