prenoćište kuća

Udruga "Novi put" osnovana je 2010. godine u Varaždinu. Organizirana je kao nevladina, nepolitička i neprofitabilana organizacija čiji je cilj promicanje, razvoj i unapređenje skrbi o beskućnicima, pružanje stručne i savjetodavne pomoći, te stručno osmišljavanje, izrada i realizacija projekata kojima se unapređuje kvaliteta života beskućnika.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

 • okupljanje beskućnika, građana i stručnih radnika koji se bave problemima beskućnika,
 • pružanje pomoći beskućnicima u svakodnevnim teškoćama,
 • promicanje brige o beskućnicima,
 • informiranje i senzibilizacija javnosti za probleme beskućnika,
 • organiziranje odgovarajućih edukacija za osposobljavanje beskućnika,
 • podrška beskućnicima u zapošljavanju i osomostaljivanju,
 • organiziranje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija u dobrotvorne svrhe,
  organiziranje savjetovanja, tribina, radionica i drugih stručnih skupova o problemima beskućnika,
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave, županijom, centrima za socijalnu skrb, Caritacom, nevladinim udrugama i nadležnim ministarstvima radi rješavanja problema beskućnika,
 • obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.

Prenoćište za beskućnike Varaždin

Prenoćište za beskućnike osnovano je 2001. u suradnji s Gradom Varaždinom i Centrom za socijalnu skrb Varaždin. Prehranu korisnika Prenoćišta osigurava Pučka kuhinja Caritasa Varaždinske biskupije (jedan obrok dnevno - ručak), a pomoću donacija pokušavaju se osigurati i namirnice za dodatnu prehranu korisnika, kojima je u Prenoćištu na raspolaganju i kuhinja sa štednjakom, hladnjakom i ostavom.

Zgrada Prenoćišta nalazi se u centru grada, katnica, veličina 200 m2, s okolišem i dvorištem oko 500 m2.

Kapacitet Prenoćišta je 15 osoba. Od četiri prostorije namijenjene noćenju, jedna trokrevetna soba namijenjena je za smještaj ženskih osoba, dok su preostale tri sobe namijenjene muškim osobama.

Od usluga koje mogu koristiti u Prenoćništu najčešće su spavanje, pranje rublja, održavanje higijene, pripremanje hrane, korištenje društvenih igara, TV i internet …

60963432 2225854807483717 4634437684259979264 o