beskućnik

Udruga "Novi put" osnovana je 2010. godine u Varaždinu. Organizirana je kao nevladina, nepolitička i neprofitabilana organizacija čiji je cilj promicanje, razvoj i unapređenje skrbi o beskućnicima, pružanje stručne i savjetodavne pomoći, te stručno osmišljavanje, izrada i realizacija projekata kojima se unapređuje kvaliteta života beskućnika.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

 • okupljanje beskućnika, građana i stručnih radnika koji se bave problemima beskućnika,
 • pružanje pomoći beskućnicima u svakodnevnim teškoćama,
 • promicanje brige o beskućnicima,
 • informiranje i senzibilizacija javnosti za probleme beskućnika,
 • organiziranje odgovarajućih edukacija za osposobljavanje beskućnika,
 • podrška beskućnicima u zapošljavanju i osomostaljivanju,
 • organiziranje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija u dobrotvorne svrhe,
  organiziranje savjetovanja, tribina, radionica i drugih stručnih skupova o problemima beskućnika,
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti,
 • suradnja s jedinicama lokalne samouprave, županijom, centrima za socijalnu skrb, Caritacom, nevladinim udrugama i nadležnim ministarstvima radi rješavanja problema beskućnika,
 • obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge.

Udruga neposredno ili posredno pruža humanitarnu pomoć krajnjim korisnicima kojima je ta pomoć najpotrebnija u vidu novca, robe i usluga bez naknade i bez bilo kojeg vida diskriminacije u pogledu odabira krajnjih korisnika pomoći.

Djelatnosti Udruge mogu provoditi volonteri, profesionalni djelatnici i stručni suradnici.

Prenoćište za beskućnike Varaždin

Prenoćište za beskućnike osnovano je 2001. u suradnji s Gradom Varaždinom i Centrom za socijalnu skrb Varaždin. Prehranu korisnika Prenoćišta osigurava Pučka kuhinja Caritasa Varaždinske biskupije (jedan obrok dnevno - ručak), a pomoću donacija pokušavaju se osigurati i namirnice za dodatnu prehranu korisnika, kojima je u Prenoćištu na raspolaganju i kuhinja sa štednjakom, hladnjakom i ostavom.

Zgrada Penoćišta nalazi se u centru grada, katnica, veličina 200 m2, s okolišem i dvorištem oko 500 m2.

Kapacitet Prenoćišta je 15 osoba. Od četiri prostorije namijenjene noćenju, jedna trokrevetna soba namijenjena je za smještaj ženskih osoba, dok su preostale tri sobe namijenjene muškim osobama.

Od usluga koje mogu koristiti u Prenoćništu najčešće su spavanje, pranje rublja, održavanje higijene, pripremanje hrane, korištenje društvenih igara, TV i internet …

Dosadašnja iskustva:

Udruga Novi put i Centar za socijalnu skrb Varaždin veliku pažnju poklanjaju resocijalizaciji beskućnika/korisnika prenoćišta te je u dva navrata;  od listopada 2006. do siječnja 2007. provodio projekt „Pomoć u nevolji“, te u 2009.i 2010. godini projekt „Resocijalizacija beskućnika - trening socijalnih vještina“

Ovi projekti koncipirani su na način da su korisnici Prenoćišta u okviru svakog od spomenutih projekata bili sudionici  ciklusa  interaktivnih radionica pod vodstvom stručnih osoba.

Tijekom  trajanja programa korisnici Centra  imali su priliku upoznati se sa specifičnostima života u zajednici, grupi, upoznati svoje i tuđe potrebe, informirati se o mogućnostima ostvarivanja prava iz područja radnog prava, obiteljskog prava i prava iz zdravstva i socijalne skrbi, družiti se i bolje međusobno upoznati, kreativno se izražavati i zabaviti, te razvijati bolje odnose s voditeljima na način da javno govore o problemima i zajednički potraže rješenje. Također, korisnici, a i djelatnici Centra imali su priliku da u individualnim savjetovališnim tretmanima dobiju bolji uvid u vlastiti problem te iz vlastitih resursa pronađu rješenje.

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i UdrugeNoviput, 2012. godine je  pokrenuta akcija edukacije korisnika na rad u sa računalima, u koju se uključila većina korisnika. Zavod je dao nezaposlenu osobu educiranu za provođenje edukacije dok je udruga osigurala računala i didaktički material, a privedena je kraju koncem godine.

Pojam i uzroci beskućništva

 

U literaturi se koriste različite definicije beskućništva, pri čemu nerijetko dolazi do metodoloških problema koji proizlaze iz nedostatka konsenzusa o definiciji. Činjenica je da postoji više od jednog odgovora na pitanje tko će biti klasificiran kao beskućnik; neki autori čak tvrde da postoji onoliko definicija koliko i studija o tome. Ujedinjeni narodi koriste dvije vrste definiranja beskućništva; kao i kod definiranja siromaštva, beskućništvo dijele na apsolutno i relativno. Apsolutno beskućništvo podrazumijeva uvjete u kojima ljudi nemaju „krov nad glavom“ (nemaju tzv. fizički zaklon), spavaju na otvorenom, u vozilima, napuštenim zgradama ili na drugim mjestima koje nisu namijenjena za fizičko stanovanje. Kod relativnog beskućništva osobe imaju „krov nad glavom“ (fizički zaklon), ali im nisu osigurani osnovni standardi zdravlja i sigurnosti kao što su adekvatna zaštita od elementarnih nepogoda, pristup pitkoj vodi i sanitarnom čvoru, osobna sigurnost, pravo vlasništva, mogućnost privređivanja i dr. (Družić Ljubotina, 2013.).

FEANTSA je Europska federacija nacionalnih organizacija koje rade s beskućnicima, osnovana je 1989. godine kao krovna neprofitna organizacija kojoj je svrha u najširem smislu borba protiv beskućništva u Europi. Riječ je o velikoj europskoj mreži koja se fokusira isključivo na beskućništvo i to na europskoj razini. FEANTSA je razvila Europsku tipologiju beskućništva i stambene isključenosti radi boljeg razumijevanja i mjerenja beskućništva u Europi  kako bi se beskućništvo moglo podjednako razumjeti na međunarodnoj razini. Tipologija je osmišljena 2005. godine i služi u različite svrhe; kao okvir za raspravu, u svrhu prikupljanja podataka, potreba politike, praćenja stanja beskućništva u Europi i dr.

ETHOS klasifikacija beskućnike prema njihovoj životnoj situaciji na sljedeći način: (Družić Ljubotina, 2013.):

 • Bez krova nad glavom ( ljudi koji žive na ulici i oni koji koriste prenoćišta za beskućnike).
 • Bez doma (ljudi koji žive u hostelima za beskućnike, u privremenom smještaju, skloništima za žene, azilima za strance, privremenim smještajima za radnike imigrante, u zatvorima i medicinskim institucijama te svim ostalim vrstama subvencioniranog i privremenog smještaja). 
 • Bez sigurnog stanovanja (ljudi koji privremeno žive sa širom obitelji ili prijateljima, koji nemaju legalno pravo na smještaj koji koriste, koji žive u stanovima iz kojih im prijeti deložacija ili osobe koje žive u stalnoj prijetnji od obiteljskog nasilja). 
 • Bez adekvatnog stanovanja (ljudi koji žive u privremenim i nestandardnim strukturama poput kamp kućica, u zgradama koje su predviđene za rušenje ili neprimjerene za stanovanje kao i smještaj u prenapučenim stanovima).