prenoćište kuća

O NAMA

Udruga “Novi put” je u lipnju 2022. godine započela s provedbom treće godine Programa “NOVI PUT za ŽIVOT”, koji je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,u razdoblju od 2020. godine do 2023. godine.

Vještine 1

Program “NOVI PUT za ŽIVOT” usmjeren je na smanjenje socijalne isključnosti beskućnika i na njihovu integraciju u život zajednice.

Vještine 10

Aktivnosti Programa usmjerene su na naposredan rad s korisnicima, savjetodavne usluge, individualni i grupni rad, uključivanje u život zajednice, psihosocijalnu podršku, stjecanje vještina, edukacije i organizacije tribina.
U sklopu Programa na određeno vrijeme zaposlen je stručni radnik (mag.socijalne pedagogije).

Vrt i okoliš 15

Program se provodi u partnerstvu s Gradom Varaždinom koji osigurava prostor za rad i provođenje aktivnosti te s Centrom za socijalnu skrb Varaždin kao stalnim suradnikom u radu s korisnicima.
Vrt i okoliš 22