prenoćište kuća

Tijekom 2022. godine Udruga provodi projekt “Perspektiva za beskućnike”, koji je financiran sredstvima Varaždinske županije.
Cilj projekta je kvalitetnije uključivanje beskućnika na području Varaždinske županije u život zajednice i promjena njihovog socijalnog statusa kroz provođenje različitih radno- okupacijskih aktivnosti koje doprinose psihosocijalnom boljitku i razvoju vještina beskućnika. Kroz različite radno-okupacijske aktivnosti korisnicima Prenoćišta za beskućnike nastoji se pružiti prilika za usvajanje novih i unapređenje postojećih znanja i vještina.
Korisnicima se nastoji omogućiti što kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, a sve s ciljem podizanja njihove kvalitete života, osjećaja koristi te podizanja motivacije i samopouzdanja, kroz prilagođene aktivnosti tijekom kojih će oni također dati svoj doprinos pri poboljšanju uvjeta boravka u Prenoćištu.
Zahvaljujemo Varaždinskoj županiji na financiranju ovog projekta u iznosu od 10.000,00 kuna.