prenoćište kuća

Hrvatska mreža za beskućnika i Udruga Novi put su 25. siječnja u Palači Hercer u Varaždinu održali radionicu "Smjernice za javne politike, za novu perspektivu za beskućništvo".01_pano.jpg

 

Sudionike (gradske i županijske stručne službe, Crveni križ, policija, predstavnici članica Mreže) je izvršni predsjednik Hrvatske mreže beskućnika Zvonko Mlinar upoznao s projektom „Nova perspektiva za beskućništvo“ koji ima za cilj unaprijediti suradnju i potaknuti umrežavanje organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem razvoja smjernica javnih politika utemeljenih na dokazima koji će omogućiti povećanje socijalne uključenosti beskućnika u Republici Hrvatskoj.
02 sudionici
U okviru projekta je provedeno 7 znanstvenih istraživanja u kojima su sudjelovali stručnjaci koji neposredno rade s beskućnicima, socijalni radnici iz centara za socijalnu skrb, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, korisnici prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike, osobe u nesigurnim i neadekvatnim uvjetima stanovanja, beskućnici koji borave na ulici te građani.
Na radionici su prezentirani rezultati istraživanja koji su uz iskustva pružatelja usluga beskućnicima i drugih dionika bili osnova za dijagnosticiranje problema u skrbi o beskućnicima radi utvrđivanja smjernica za javne politike.
Prijavljenim sudionicima dostavljeni su nacrti smjernica za pojedina područja, koje su izradili Hrvatska mreža za beskućnike i partnerske organizacije.
04 pano Mreže tn07 publika06 Pano UNP tn03 Mlinar