prenoćište kuća

U subotnje jutro smo u centru Varaždina, uz prijatelje i suradnike iz Gradskog društva Crvenog križa i Grada Varaždina zainteresirane građane upoznali s našim radom i programima.